Gullmays skrifter


Texter om skrifterna Pekka Idman, leg psykolog och specialist i klinisk psykologi:

 

 • DET SPRIDER SIG

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

Förhållandet mellan människor är av betydelse inte bara för deras trivsel utan också för vad och hur mycket man får gjort, för resultatet och för ekonomin. Det är viktigt att vi är uppmärksamma på varandra, är beredda att ge varandra stöd och att också själva uttrycka behov av uppmärksamhet och uppskattning. En bit på väg kommer man på ett enkelt sätt om man läser ”Det sprider sig”. Den är nu ute i en upplaga om nästan 200 000 ex och fortsätter att sprida sig.

 

 • VÅGA LEVA

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

Att förverkliga sig själv, att utveckla sina egna anlag och möjligheter bör vara en ledstjärna för alla. Alltför många lever inte för sin egen skull utan nöjer sig med att bara finnas till för andra. De förnekar sina egna behov att utvecklas, är lättpåverkade och lever stelt i enlighet med vad andra tycker att de skall göra. Resultatet blir otillfredsställelse, upplevelse av tomhet och bitterhet och leder till flykt, kanske till dagdrömmar eller drogpåverkan. Idéer om hur man kan tänka annorlunda, att utgå från sig själv och sina egna behov, ges i skriften ”Våga leva”. Tillfredsställelse med tillvaron och den egna utvecklingen ger positiva återverkningar på alla områden.

 

 • BEKYMMER – vad man kan ha dem till

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat 

Alla människor möter under sitt liv många bekymmer. Den som väljer att bearbeta sina känslor och vågar möta svårigheterna växer i styrka för varje gång. Det är därför viktigt att man ökar sin förmåga att möta kriser så man inte blir en lekboll i händerna på vad som kan upplevas som ett olyckligt öde. Gullmays skrifter är ute i en upplaga om ca 300 000 ex. Många har blivit stärkta av hennes enkla sätt att förklara det svåra

 

– ANSVAR – genom det nödvändiga sveket

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

Vi kräver ansvar av andraI och därför måste vi också vara beredda att ge ansvar. Det krävs träning för att utvecklas till en självständig och ansvarstagande individ. Alltför ofta gör vi sådant för våra barn eller arbetskamrater som de skulle klara av om de bara fick lära sig. Till en början tar det längre tid innan saker blir gjorda men på sikt blir vinsten stor när vi gemensamt ansvarar för arbetet både hemma och på jobbet. Skriften ”Ansvar” ger motivation till snabb förändring.

 

– KÄRLEK OCH FRIHET

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

Frihet är en nödvändig förutsättning för kärlek. Förhållanden som bygger på den enes överlägsenhet eller försök att förändra eller begränsa sin partner leder till att känslorna för varandra så småningom tar slut. Skriften ger insikt om hur kärleken kan bli den starka kraft som gör det möjligt för båda att utveckla just sina möjligheter med stöd av varandra. Kärlek kräver en medveten ansträngning och vilja och då kan den utvecklas till den djupa gemenskap som alla i grunden söker. I skriften illusteras parterna genom ett parförhållande mellan man och kvinna men gäller naturligtvis i vilket kärleksförhållande som helst.

 

 • LEVA OCH UPPLEVA – livet som en resa

Om boken
I serien om ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

Livet kan beskrivas som en resa, en utmaning, hur än förutsättningarna för var och en av oss är från början. Tar vi modigt ansvar för just vårt eget unika öde och lever efter en målmedveten strävan att utvecklas, kan vi mot resans slut känna tillfredsställelse över att ha fått leva och uppleva. Vi kan inte undgå att möta lidande, förtvivlan och förluster, frågan är hur vi hanterar just våra svårigheter. Flyr vi från dem, fördriver vi tiden och planlöst flyter fram till dess tiden är ute? Skriften kan inspirera till en händelserik resa.

 

 • SPÄNNINGSBEHOV – missbruk, att bryta ett mönster

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

En stor del av våra handlingar bestäms av händelser i det förflutna. Starka upplevelser har ristat spår i våra minnen, så djupa att ett mönster har bildats. De traumatiska upplevelserna med känslor av förtvivlan, rädsla, ångest, hat och missmod m m återupprepar vi omedvetet och återskapar dem även om scenen nu är en annan. Barndomens alkoholiserade förälder gestaltas nu av en alkoholiserad partner osv. Skriften är ett utmärkt hjälpmedel i det första steget att inse och erkänna problemet och motivera och inspirera till bearbetningsprocessen.

 

 • ONT I PSYKET – drabbar alla

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

Alla mår vi någon gång i livet psykiskt dåligt och utsätts för svåra påfrestningar. Många av oss döljer vad vi känner och sätter upp en mask för omvärlden vilket kan leda till svåra depressioner, ångest och grava störningar i våra relationer till andra människor. I skriften finns en enkel förklaringsmodell som kan bidra till insikt om vägen till en harmonisk livsstil med starkt psyke och goda relationer.

 

 • RÖRELSEGLÄDJE

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad – från 12 år – obegränsat

Att behålla sin hälsa och få ett långt aktivt liv är det viktigaste för varje människa. Men vi förtränger gärna att vi själva måste göra något för att hålla oss friska och sjukdomar kommer ibland som en påminnelse om att vi har slarvat. Det handlar om kost och motion och många tror att det är förenat med ett tråkigt liv. I denna skrift får läsaren kunskap, tips och motivation till ett friskare liv och mer rörelseglädje i vardagen.

 

 • VÅGA TALA

Om boken
I serien om ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

Vi befinner oss dagligen i situationer bland vänner, på kafferasten, festen eller sammanträdet, då det förväntas av oss att tala. En del har inte vågat och blivit ”de tysta”. Är vi tysta tror de andra att vi håller med. De flesta arbetsledare har upplevt att det är svårt att få igång konstruktiva samtal med sin personalgrupp. Det pratas desto mer vid andra tillfällen då man istället spekulerar och följden blir negativa stämningar. De som bestämmer sig för att börja våga säga sin åsikt utvecklar både ett gott självförtroende och tar ansvar för att påverka sitt eget liv. Skriften Våga Tala ger tips och inspiration.

 

 • KRIS – hot eller möjlighet

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

Psykiska kriser hör till livet. I vår tid har många människor få nära kontakter. Som en följd av detta får den enskilde allt svårare att hantera oväntade kriser som medför förluster av relationer och hälsa. Krisen ger individen möjlighet att mogna och växa som människa, det är den insikt denna skrift syftar att ge. Här kan man finna exempel på krisens olika stadier, hur man kan hjälpa en drabbad eller när man behöver söka professionell hjälp. Medförfattare är Py Tubelius, tidigare koncernläkare vid TetraPak.

 

 • UTVECKLANDE KONFLIKTER

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

Konflikter är en del av vår vardag. Alla förändringar medför konflikter och konflikter medför förändringar, Samarbete och gemenskap med andra människor är det viktigaste för psykisk och fysisk hälsa. För att tillvarata våra utvecklingsmöjligheter och utveckla goda relationer i arbetslivet eller i vår privata värld är det nödvändigt att vi lär oss att hantera konflikter. Första steget i konflikt-lösning är att synliggöra och tillsammans beskriva konflikten. Denna skrift sorterar ut begreppen. Den är enkel att förstå och samtala kring. Det kanske blir det samtal som blir en början till lösningen på konflikten.

 

 • SJÄLVFÖRTROENDE – som växer

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad – från 12 år – obegränsat

En väsentlig grund för människors existensär hennes självförtroende, vilket i hög grad styr hennes vägar och val. Människor med dåligt självförtroende mår psykiskt dåligt och kan vara lätta att styra. Ett bra självförtroende bör vara målet i all fostran och ledarskap av andra. Men självförtroendet är under ständig utveckling och förändring och resultatet av ett livslångt arbete och därmed varje människas eget ansvar. Aktiva, självständiga och initiativrika människor gagnar också andras utveckling. Inspiration kan man hämta i skriften ”Självförtroende”.

 

 • Du är född till LEDARE – åtminstone i ditt eget liv

Om boken
I serien om ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

I skriften behandlas ledarskap i ett brett perspektiv, alltifrån den centrala och avgörande utgångspunkten att vara ledare över sitt eget liv, vägledande för familj och vänner till ledarskap i företag, förvaltningar och inom politiken. De bilder vi författare har valt att ge av människan är att vi alla ibland är ”små” och ibland ”stora”. Med ökad självkänsla och personlig utveckling menar vi att vi allt oftare handlar på ett sätt som karakteriserar ”stora” människor. I de tidigare skrifterna ”Självförtroende som växer” och ”Självkänsla – en inre styrka” beskrivs utveckling som en process genom hela livet så att vi allt oftare kan slippa rädsla och självkritiska tankar som kan leda till att man hindrar andras utveckling. Skriften kan inspirera till nödvändiga förändringar.

 

 • VÄCKA LUST – att hantera stress

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

Vi känner oss alltmer jäktade. Rationellt handlande ersätts av känslor av otillräcklighet, ångest och depression. Självkänslan minskar starkt. Förutom personligt lidande är utbrändhet en stor ekonomisk belastning för samhället. Py Tubelius har arbetat som koncernläkare på TetraPak och är initiativtagare och medförfattare till skriften ”Väcka lust” som är skriven och illustrerad av Gullmay Idman. Författarna ger en rad exempel på hur stress kan hanteras och dessutom tips på hur vi kan hitta tillbaka till lusten.

 

 • SJÄLVKÄNSLA – den inre styrkan

Om boken
I serien ”Livskunskap”, tecknad, från 12 år – obegränsat

En dålig självkänsla kan liknas vid ett tomrum inom oss som vi försöker fylla med överkonsumtion och relationer som inte är bra för oss. En god självkänsla kan inte sökas utanför oss själva. Vi måste börja med vårt inre. Först när vi får kontakt med vårt eget ursprung, våra tidiga känslor och bearbetar dessa, lär känna vilka vi är och vad som är viktigt för oss och accepterar och tror på oss själva, kan vi få en inre styrka som gör det möjligt för oss att bygga upp konstruktiva och utvecklande relationer med andra. Denna skrift ger ökad förståelse och inspiration till förändringar. Läs om skillnaden mellan självkänsla och självförtroende i skriften ”Självförtroende – som växer”.