IDMANS
psykologmottagning

 

 

Pekka Idman

Kontakt / tidsbeställning

Vem som helst kan behöva prata med en psykolog
när livet är extra svårt. Är du stressad?  Har du problem
tillsammans med din partner? Behöver du öka ditt själv-

rtroende och självkänsla? Välkommen att höra av dig1

Handledning

Länkar

 

IDMANS
förlag


Gullmay Idman

Kontakt

Info om Gullmays enkla skrifter om existentiella frågor som
t ex självförtroende, självkänsla, bekymmer, kriser och
konflikter.

BOKSHOP

Reaböcker


Vykort

www.gullmay.se