Schematerapi


Vad är schematerapi?

Schematerapi är en evidensbaserad terapiform utvecklad för att hjälpa människor med svårigheter i nära relationer när de fastnat i långdragna psykiska lidanden. Terapin är sammansatt av olika terapiformer som KBT, anknytningsteori och gestaltterapi.

Schematerapi är en bra lösning om:

  • du ofta dras in i relationer med människor som behandlar dig okänsligt. Känner du att inte ens de som står dig närmast bryr sig tillräckligt mycket om dig eller förstår dig tillräckligt väl?
  • du känner att det innerst inne är något fel på dig, att ingen som verkligen lär känna dig skulle kunna tycka om och acceptera dig?
  • du sätter andras behov före dina egna, så att dina behov aldrig blir tillfredsställda – och så att du inte ens vet vilka dina riktiga behov är?
  • du är orolig för att något hemskt ska hända dig, så att till och med en vanlig förkylning utlöser skräck för allvarligare sjukdomar?

  • du känner dig olycklig innerst inne , otillfredsställd och värdelös hur mycket beröm och uppskattning du än får?

Yeffrey E Young, schematerapins upphovsman, uppmärksammade att en del av patienterna inte fick god effekt av KBT-behandlingen, eller fick god effekt så länge behandlingen pågick men hade en hög återfallsfrekvens när terapeutens stöd upphörde efter att behandlingen avslutats. Det rörde sig främst om patienter med personlighetsrelaterade problem. Även inom primärvården finns idag många patienter med långvariga och komplexa problem där det inte är säkert att traditionell KBT räcker till.

Våra behandlingsmetoder

På Idmans erbjuder vi Schematerapi och flera andra behandlingsmetoder inom psykologi och psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om kognitiv beteendeterapi (KBT), IPT och parterapi

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

ISST