Schematerapi


Schematerapi är en terapiform som bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi) med helhetssyn. Denna terapi har förnyat och fördjupat psykoterapeutisk behandling genom att hitta och behandla skadliga livsscheman, i syfte att uppnå en bestående ökad livskvalité för patienten där KBT visat sig inte vara tillräcklig.

Schematerapi är utvecklad för att hjälpa människor med svårigheter i nära relationer när de fastnat i långdragna psykiska lidanden. Terapin är sammansatt av olika terapiformer som KBT, anknytningsteori och gestaltterapi.

Under schematerapins framväxt gjordes stora framsteg inom forskning och behandling med KBT och många effektiva behandlingsmodeller utvecklades, framför allt för att behandla diagnoserna depression och ångest. Young uppmärksammade att en del av patienterna inte fick god effekt av KBT-behandlingen, eller fick god effekt så länge behandlingen pågick men hade en hög återfallsfrekvens när terapeutens stöd upphörde efter att behandlingen avslutats. Det rörde sig främst om patienter med personlighetsrelaterade problem. Även inom primärvården finns idag många patienter med långvariga och komplexa problem där det inte är säkert att traditionell KBT räcker till.