Pekka Idmandocent i pedagogik, leg psykolog och specialist i klinisk psykologi (behandling/psykoterapi)
certifierad på avancerad nivå för schematerapi, handledare (ISST)
Metoder i övrigt: KBT, ACT, IPT, MI, MBSR

Pekka Idman är

– leg psykolog
– specialist i klinisk psykologi med inriktning på behandling/psykoterapi
– certifierad schematerapeut på avancerad nivå och handledare
– legitimerad lärare och arbetade tidigare som universitetslektor i pedagogik och beteendevetenskap vid Lunds universitet

Pekka Idman har erfarenhet som psykolog och behandlare på vårdcentral, i företagshälsovård, i verksamhet med barn-och familjer/par.  

Pekka Idman är knuten till SOS International:s nätverk av psykologer och åtar sig KBT-, IPT – och schematerapier samt handledning/utbildning i schematerapi. 

Mottagning i Malmö och Maglehem/Degeberga

Kontaktuppgifter
Telefon: 0709-903670
Epost: pekka@idmans.se