KBT – kognitiv beteendeterapi


Kognitiv psykoterapi (KBT) kan beskrivas som ett samlingsnamn för en rad olika behandlingsprogram, som utgår från att individen kan påverka och förändra sitt liv.

Den är strukturerad, manualbaserad, med tydliga mål. Behandlingen utvärderas fortlöpande och innebär ett aktivt deltagande för patienten med hemuppgifter mellan sessionerna.

Utgångspunkt i behandlingen är ofta konkreta problemsituationer som analyseras i syfte att få patienten att känna igen och förändra tanke- och beteendemönster som inte är funktionella och som därför bidrar till psykiskt lidande. I beteendeterapi läggs fokus på hur beteendet påverkar tankar och känslor och hur KBT kan förändra beteenden som inte fungerar och därför bidrar till negativa tankar och känslor.

KBT är en behandlingsform i vilken behandlare och patient i samspel arbetar aktivt och strukturerat. En rad vetenskapliga studier visar på god behandlingseffekt för KBT.