KBT – kognitiv beteendeterapi


Vad är KBT?

Kognitiv psykoterapi (KBT) kan beskrivas som ett samlingsnamn för en rad olika behandlingsprogram, som utgår från att individen kan påverka och förändra sitt liv. Behandlingen går ut på att aktivt öva på att förändra tankar, känslor och beteenden som utgör hinder för ett fungerande liv.

Vi erbjuder även Acceptance and Commitment Therapi (ACT) som är en beteendeterapeutisk modell som syftar till att hjälpa människor att hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor, en tredje vågens KBT som fokuserar på mindfulness och ett nytt sätt att se på tankar och känslor. Målet är inte bara att åstadkomma  minskning av problem utan att skapa förutsättningar för ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv-

  • Depression
  • Ångest
  • Fobier
  • Paniksyndrom
  • Tvångssyndrom
  • Utmattning
  • Stressreaktion

KBT är strukturerad, manualbaserad, med tydliga mål. Behandlingen utvärderas fortlöpande och innebär ett aktivt deltagande för patienten med hemuppgifter mellan sessionerna.

Utgångspunkt i behandlingen är ofta konkreta problemsituationer som analyseras i syfte att få patienten att känna igen och förändra tanke- och beteendemönster som inte är funktionella och som därför bidrar till psykiskt lidande. I beteendeterapi läggs fokus på hur beteendet påverkar tankar och känslor och hur KBT kan förändra beteenden som inte fungerar och därför bidrar till negativa tankar och känslor.

KBT är en behandlingsform i vilken behandlare och patient i samspel arbetar aktivt och strukturerat.

Våra behandlingsmetoder

På Idmans erbjuder vi KBT och flera andra behandlingsmetoder inom psykologi och psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om schematerapi, IPT och parterapi.