Handledning


Handledning och bedömning av blivande schematerapeuter (psykologer och psykoterapeuter) på väg mot certifiering, se avsnittet om schematerapi och länk till ISST, International Society for Schematherapi.

ISST