Mindfulness


Uppmärksamhetsträning

Kroppsskanning

Tre VAD
Observera: Lägg uppmärksamt märke till händelser, tankar och käslor även om de är smärtsamma
Beskriva: Sätt ord på det du observerar
Delta: Var uppmärksamt med i det som händer, interagera medvetet med omvärlden

Tre HUR
Utan att döma: Observera och beskriv neutralt skeenden och detaljer utan att värdera dem
En sak i taget: Fokusera på nuet
Effektivt: Agera på ett sätt som går i linje med dina långsiktiga mål och värderingar

Avslappning